KursoversiktGrorudhuset:


Kurs frem mot sommeren 2023:

Begynner:
Torsdager 17-18.30, 10 ganger (f.o.m. 23/3): https://friskibalanse.no/2023/03/12/mediyoga-pa-grorudhuset-torsdager-17-18-30-2/

Viderekomne:
Lørdager 10-11.30, 10 ganger (f.o.m. 25/3): https://friskibalanse.no/2023/03/12/mediyoga-pa-grorudhuset-lordager-10-11-30-3/