KursoversiktGrorudhuset:

Kurs våren 2023:

Torsdager 17-18.30, 10 ganger (f.o.m. 5/1): https://friskibalanse.no/2022/12/12/mediyoga-pa-grorudhuset-torsdager-17-18-30/

Lørdager 10-11.30, 10 ganger (f.o.m. 7/1): https://friskibalanse.no/2022/12/12/mediyoga-pa-grorudhuset-lordager-10-11-30-2/